0
By
In
Posted

Headshaking

Headshaking Inledning Headshaking hos häst är ett problem som det talas allt oftare om och fler och fler djurägare blir medvetna om diagnosen. Sjukdomen är komplex och kan yttra sig på lite olika [...]

0
By
In
Posted

Sommareksem

Sommareksem Orsak Sommareksem orsakas oftast av överkänslighet mot insekter, framförallt är det svidknott som är orsaken. En allergisk reaktion på svidknottens saliv orsakar klåda, när hästen [...]

0
By
In
Posted

Magsår

Magsår Orsak Magsår är en åkomma som är mer vanligt förekommande hos häst än vad de flesta hästägare tror. Upp till 70-94 % av galoppörer i träning har någon grad av magsår! Magsåret kan orsaka [...]

0
By
In
Posted

Mugg

Fotskabb och rasp Orsak Mugg – hudinfektion i karlederna, kan orsakas av bakterier och ofta även svampar. Ger skorviga och ibland såriga karleder, huden blir efter en tid förtjockad och valkig. [...]

0
By
In
Posted

Neurologisk sjukdom

Neurologisk sjukdom Orsak Det finns många olika tänkbara orsaker till att en häst är vinglig eller visar andra tecken på neurologisk sjukdom och det krävs en noggrann utredning för att [...]

0
By
In
Posted

Kvarka

Kvarka Orsak Orsakas av bakterien Streptococcus Equi och sprids mellan hästarna då en sjuk häst hostar, bakterien finns i sekretet hästen hostar eller fnyser ut. Det kan också spridas via [...]

0
By
In
Posted

Avmagring

Avmagring Orsakerna till att hästen magrar av eller har svårt att gå upp i vikt är många. Jag kommer inte att kunna gå igenom alla orsaker här men vill beskriva lite av vad en avmagringsutredning [...]

0
By
In
Posted

Prislista

Prislista Nedan följer en prislista över några av de vanligaste undersökningar och behandlingar. För fullständiga prisuppgifter vänligen kontakta oss. Priserna är inklusive moms. [...]

0
By
In
Posted

Shockwave

Shockwave Shockwave eller stötvågsbehandling som det kallas på svenska kan användas på en rad olika skador hos hästar. Metoden utvecklades ursprungligen för att behandla njursten hos människa men [...]

page 1 of 2